Van ‘Ontmoet elkaar op den trottoir’ naar een stevig verankerde sociale cohesie

Dilbeek is een lappendeken van deelgemeenten en nog meer wijken. Elke wijk heeft z’n eigenheid en dus ook andere noden, problemen, behoeften. DNA! ijvert voor een beleid dat vertrekt vanuit die diversiteit en kiest voor maatwerk.

Het is immers binnen die bepaalde kleinere context dat het dagelijks leven zich afspeelt, waar mensen zich thuis voelen, waar onbekenden buren worden, waar de wijkwerking en/of het verenigingsleven zich afspeelt, waar noden gemakkelijker gedetecteerd worden, waar oplossingen samen gevonden worden.

Daarom pleit DNA! voor het ondersteunen van initiatieven die de sociale cohesie bevorderen, zoals gemeenschaps-, wijk- of buurtraden.

Lokale infrastructuur (ook gemeentelijke schoolgebouwen!) moet optimaal benut worden voor ontmoeting en activiteiten voor jong en oud, en broedplaats worden voor buurt- en burgerschap, talentontwikkeling en creativiteit.

Concreet

  • Lokale infrastructuur optimaliseren, toegankelijker maken, eventueel verbouwen/vergroten;
  • Cultuuraanbod naar deelgemeenten/wijken brengen: vb. ‘Stoep en Drempel’ of ‘Ontmoet elkaar op den trottoir’; en omgekeerd drempels naar Westrand, bib, …wegwerken;
  • Gemeenschaps-, wijk- of buurtraden ondersteunen om tot echte participatie-organen te evolueren die ‘naar boven’ hun stem laten horen;
  • Elke wijk/buurt beschikt over een attractief speelterrein waar kinderen zich kunnen uitleven en vaardigheden ontwikkelen;
  • In de buurt ontwikkelen van ouderen-voorzieningen;
  • Experimenteren met wijkbudget.
  • Een nabije en aanspreekbare politie, met de wijkagent als centraal figuur.