Dichtbij elkaar en dichtbij voorzieningen

Vraag aan om het even wie hoe hij of zij wil wonen en veelal zal het antwoord zijn: in een degelijke, kwalitatieve woning; in een rustige, maar toch ook levendige buurt met veel groen en fijne buren; vlot bereikbaar en dicht bij alles bij. En als het even kan, graag ook betaalbaar.

DNA! wil voor de Dilbekenaren graag aan deze wensen voldoen, maar kiest ervoor om dit op een duurzame manier te doen. Als we binnenkort met 45.000 en meer zijn én we de bestaande open en groene ruimte willen behouden, dan moeten we in de kernen dichter bij elkaar gaan wonen (en de bestaande leegstaande woningen invullen, in Dilbeek +/- 150 woningen). DNA! ijvert voor kwalitatieve verdichting: een grotere woningdichtheid/ha of (beperkte) hoogbouw hoeven niet tegengesteld te zijn aan een kwalitatieve leefomgeving.

DNA! pleit daarom resoluut voor het niet verder aansnijden van woonuitbreidingsgebieden (in buitengebieden), maar in te zetten op kwalitatieve verdichting in de dorpskernen; op kindvriendelijke omgevingen en levenslang wonen.

Op kot in ’t Castelhof?

Op vlak van betaalbaar wonen pleit DNA! voor het ter beschikking stellen van gemeentelijke gronden en gebouwen en voor een nauwere samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en Vlabinvest.

De gemeente heeft verschillende (OCMW)gronden en gebouwen in eigendom. Waarom worden deze gronden/gebouwen niet ingezet om tegemoet te komen aan lokale noden?

DNA! stelt voor om deze gronden in eigen handen te houden en te ontwikkelen ism geschikte partners (zowel overheid als privé als particulier).

DNA! pleit ook voor durf: durf experimenteren met voorbeeldprojecten! En durf onderhandelen met/eisen opleggen aan projectontwikkelaars.

Maak van (een deel van) het Castelhof woonunits voor starters: in ruil voor een faire (huur- of koop)prijs en de bereidheid om zelf de handen uit de mouwen te steken, kan er (tijdelijk) gewoond worden in het Castelhof;

Concreet

 • Woonuitbreidingsgebieden buiten de kernen worden niet meer ontwikkeld. DNA! onderschrijft de betonstop, maar legt de einddatum op 2025.
 • Rollend grondfonds of een spaarpot creëren om gronden/gebouwen mee te (ver)kopen. Dergelijke spaarpot is een handig instrument om op stedenbouwkundig vlak sturender op te treden;
 • Makkelijker maken om grotere woningen op te splitsen of extra bouwlaag te voorzien (in de kernen);
 • Gemeentelijke gronden (met woonbestemming) in de kernen tegen een betaalbare prijs aanbieden aan kopers: koper hoeft enkel te investeren in de stenen, niet in de grond.
 • Kwalitatieve geringe hoogbouw in de nieuwe Wolsemwijk? Graag! Deze wijk ligt centraal in Dilbeek, dicht bij buslijnen, treinstation en oprit Ring. Binnenkort ook 2 nieuwe scholen in de buurt en wsch ook extra retail.
 • Voor elk groter woonproject een parkeernorm op maat instellen. Een lagere parkeernorm is mogelijk in ruil voor (e-)deelmobiliteit;
 • Leegstandstaks effectief heffen;
 • Promoten van verhuren via SVK’s;
 • Traditionele verkavelingen zijn passé. Wedstrijd uitschrijven om van de gemeentelijke gronden aan Bettendries een (alternatief) vb-woonproject te maken;
 • Bouwvergunning nieuwe Colruyt koppelen aan buurtlokaal, landinrichtingsproject of extra woonunits.
 • Aanstellen van een bouwmeester voor de (west)rand? met visie op de regio;
 • Aandacht voor ‘architecturaal’ en ‘warm’ wonen, een sociale woning hoeft niet lelijk te ogen…
 • Bouwprojecten niet op zich bekijken maar kaderen in ruimere omgeving.