Een nevelstad is een ietwat ongedefinieerde ‘tussenruimte’ tussen platteland en stad. In bepaalde rapporten worden Dilbeek en in het bijzonder Groot-Bijgaarden als nevelstad aanzien.

Als we werk willen maken van een leefbaar Groot-Bijgaarden, dan is het belangrijk dat we voldoende info verzamelen over de inwoners, de ervaring(en) van kinderen en jongeren, verwachtingen en behoeften van de bevolking, enz… . Daarom deed Kind & Samenleving op vraag van de jeugddienst een onderzoek naar Groot-Bijgaarden als nevelstad. Het rapport bevat een uitgebreide analyse van de positieve en negatieve punten van Groot-Bijgaarden, maar ook veel suggesties om deze nevelstad positief te laten ontwikkelen. De gemeentelijke bevoegde projectgroep brengt alle initiatieven samen die werk willen maken van Groot-Bijgaarden, zoals de Makady-site, de Welzijnscampus, fietspaden, de uitbreiding van Don Bosco, … DNA! moedigt het werk van deze projectgroep aan en volgt het verder op.