Foto ‘Het Nieuwsblad’

Met de nodige interesse aanschouwen we de foto die gepubliceerd werd daags na het overlopen van Dhr. Jos Crabbe vanuit CD&V naar Open VLD.

Is dit het politieke klimaat waarvoor DNA! zich de voorbije 10 jaar heeft ingezet?

Als het de heren van de oude politieke cultuur zint, wel, dan doen ze net als vroeger, overlopen incluis. Dit is duidelijk te zien op hun overwinningsgezichten, die van trots overlopen door de weerwraak die op de jonge coalitie werd behaald. Mét de hulp van UF-stemmen om een voetweg te verleggen teneinde de tuin te vergroten van een vriend, niettegenstaande een negatief advies van de dienst en alle bevoegde adviesraden. Onmiddellijk werden nieuwe mandatarissen benoemd in intercommunales. Alles sinds een paar maanden mooi gepland, en doet ons denken aan het Belgique à Papa waar zulke zaken besproken werden in achterkamers. Op een fractie van een paar minuten vierden individualisme en vriendjespolitiek weer hoogtij op de gemeenteraadszitting.

Ons maakt het strijdvaardig, dit is niet het bestuur dat wij voor Dilbeek wensen. In tegenstelling tot individualisme en vriendjespolitiek, willen wij investeren in duurzame veranderingen in onze samenleving. Wij staan voor een politiek waar politici integer zijn en waar beslissingen genomen worden in het algemene belang van alle Dilbekenaren. Daarom zit DNA! in de coalitie, om de dingen te kunnen veranderen, met een open kijk naar de toekomst.

Op naar het nieuwe Dilbeek!

DilbeekNuAnders!