Participeren kan je leren. Moeten we wellicht leren. Want het is niet omdat DNA! droomt van een betere gemeente, dat wij naïef zijn. Vandaar dat wij ons afvragen, hoe je ervoor kan zorgen dat burgerparticipatie werkt, dat het blijft verder leven, dat mensen zich blijven engageren?

We nodigen je dan ook graag uit om te participeren aan onze infoavond rond participatie. Samen met stadssocioloog Prof. Dr. Stijn Oosterlynck bekijken we hoe we burgerparticipatie op een structurele manier kunnen organiseren in Dilbeek.

Programma – 11 mei – 19u45 – La Motte

  • 19u45 – Onthaal
  • 20u – Hoe blijven we participeren aan burgerparticipatie?
    Prof. Dr. Stijn Oosterlynck
  • 21u – Dilbeek, waar participeerders thuis zijn
    Samen met jullie willen we nadenken over een mogelijk Dilbeeks participatief project. Wie weet kunnen we daar en dan een aanzet geven om een burgerparticipatieve beweging op te starten rond een Dilbeeks project.
  • 21u45 – Drankje

Wie is Stijn Oosterlynck?

Stijn Oosterlynck doceert stadssociologie en is coördinator van het onderzoekscentrum Oases aan de Universiteit Antwerpen.

Zijn onderzoeksdomeinen zijn velerlei, maar houden verband met stedelijkheid, armoede en diversiteit. Zijn expertise gaat van lokale sociale innovaties en wat dit betekent voor de toekomst van de welvaartsstaat, stadsontwikkeling en participatie naar nieuwe vormen van solidariteit en diversiteit.


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *