DNA! heeft al een tijdje een vermoeden dat binnen de EVA’s Cultuur & Sport, de politieke inmenging ongezonde proporties aanneemt. Nu de voorzitter van de EVA Cultuur & Samenleven ontslag heeft genomen omdat “hij zich niet kan verzoenen met de huidige gang van zaken”, is dit voor DNA! een signaal dat we niet kunnen en willen negeren. Zeker niet nadat ook alle vrijwillige bestuursleden aan de alarmbel trekken. In een brief benoemen ze een aantal wantoestanden:   

  • De rol van de vrijwillige vertegenwoordigers wordt systematisch genegeerd en zo komt er een besluitvorming op basis van politieke akkoorden die niet het belang van de organisatie voor ogen hebben.
  • Politieke mandatarissen breken in de programmatie in onder het mom van financiële audits.
  • De statutaire vrijwaring wordt met de voeten getreden wat leidt tot een ongezonde terughoudendheid van programmatoren en personeel uit angst voor reprimandes.

DNA! vindt dat dit moet stoppen.  Deze gang van zaken druist diametraal in tegen de de aanvankelijke bedoeling om met een ‘eva-vzw structuur’ een dynamisch, modern en actief personeelsbeleid te voeren. Een flexibel en matuur beleid dat veel autonomie bij het personeel legt. Teamleden zouden meer ingezet worden op hun competenties en hiermee samen aan de slag gaan. Vertrouwen geven aan het personeel zorgt voor betrokkenheid en het nemen van meer verantwoordelijkheid, met als logisch gevolg een dynamische Dilbeekse sector vrije tijd

Schepen van jeugd Lies Vereecke: “Binnen de nieuwe structuur zou meer dan één team met kinderen en jongeren bezig geweest zijn, zo was de bedoeling. Dat kon niet slecht zijn gezien wij vorige jaren slechts 5 jeugddienstmedewerkers hadden, wat veel te weinig is voor de meer dan 12.000 kinderen en jongeren. Ik keek dus als schepen van Jeugd met veel vertrouwen naar de toekomstige hervorming van de vrije tijdssector. 8 jaar lang heb ik als schepen van jeugd samen met kinderen en jongeren en de ervaren jeugdambtenaren en jeugdraad aan een fijn jeugdbeleid gewerkt, het laatste jaar had de kers op de taart moeten worden, maar door de politieke inmenging in operationeel beleid en personeelszaken, wordt er  noch naar ervaren ambtenaren, noch naar de jeugd zelf, noch naar de vrijwilligers geluisterd. De politiek heeft nog nooit zo zijn wil opgelegd. Vrijetijdsbeleid (cultuur, jeugd, sport, …) maakt men samen, met ervaren personeelsleden, creatievelingen, vrijwilligers, de doelgroep zelf, … Deze samenwerking is nu ver te zoeken. Visies worden opgelegd door politieke druk. Ik betreur dit ten zeerste!”

DNA! wil in de volgende legislatuur opnieuw de vastgelegde visie, missie en doelstellingen van deze vzw waaraan de voorbije jaren hard is gewerkt, invoeren. Dus weer terug naar het idee van flexibel georganiseerde en geleide organisaties die uitgaan van de competenties van de mensen. DNA! pleit, net zoals de vrijwillige bestuurders, voor statutaire onafhankelijkheid van medewerkers en programmatoren. Daarnaast moet de rol van het schepenambt duidelijk zijn afgebakend en de bevoegdheid van het inhoudelijke, operationele en het personeelsbeleid dient maximaal gelegd te worden bij de directie en teamverantwoordelijken. En medebestuurd wordt de vrije tijdssector nog steeds liefst door de gebruikers zelf, dus de onafhankelijke vrijwilligers!


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *