Tijdens de nacht van 20 op 21 september bedekten wij  op het cultureel centrum Westrand en 3 andere locaties in Dilbeek  de slogan “Dilbeek, waar Vlamingen thuis zijn…”  met “Dilbeek, waar iedereen welkom is!”. Hiermee wil DNA! een duidelijk signaal geven dat het Dilbeek ziet als een open gemeente, open voor ieder die er woont of wil komen wonen. DNA! kiest voor een Dilbeekse samenleving waar elke inwoner gelijkwaardig kan aan deelnemen.

‘Dilbeek, waar Vlamingen thuis zijn’ werkt polarisatie in de hand

Dilbeek is uiteraard een gemeente in het Vlaamse Gewest, maar het grenst ook aan Brussel met zijn internationale bevolking. Als gemeente moeten we geen muur rond Dilbeek bouwen, maar inzetten op extra integratie en een warm onthaal. Als iemand beslist in Dilbeek te wonen moeten we hem/haar de mogelijkheid geven zich te integreren en zich hier thuis te voelen – liever nog – zich betrokken te voelen. DNA! vertrekt hierbij van wat inwoners verbindt, niet van wat hen verdeelt. In tegenstelling tot de vele initiatieven voor integratie die ter beschikking staan, werkt de huidige slogan voor vele inwoners de polarisatie enkel in de hand, iets wat we moeten vermijden.

Na 35 jaar, tijd voor nadruk op ‘Dilbeek, waar iedereen welkom is.’

De slogan “Dilbeek, waar Vlamingen thuis zijn.” heeft zijn verdienste gehad, maar hoeft voor ons niet meer. Het is een overblijfsel van een politieke strijd uit de jaren tachtig, een actie tegen het Egmontpact in 1978 die niet meer actueel is en niet thuis hoort op de gevel van een cultureel centrum met regionale uitstraling. Tot slot, voor de volledigheid:  de oorspronkelijke slogan was langer:  “Dilbeek, waar Vlamingen thuis zijn, maar iedereen welkom is” . Meer dan 35 jaren later is het tijd om de nadruk te leggen op het tweede deel van de oorspronkelijke slogan en te tonen waar een moderne Vlaamse gemeente vandaag kan voor staan:  Open, Tolerant en Gastvrij!

We kozen er bewust voor om de bestaande borden niet te beschadigen door er alleen maar spandoeken over te bevestigen, en bovendien boden we aan de burgemeester en de directeur van de Westrand aan om in de loop van vrijdag 21 september de spandoeken zelf te verwijderen.

Lees meer over hoe wij het toekomstig DNA van Dilbeek zien, en welke concrete maatregelen we voorstellen in het kader van deze actie onder het hoofdstuk ‘DNA! draagt zorg voor iedereen.’

Update: reactie DNA! na commotie over onze actie

Wij zijn er ons als DNA! van bewust dat onze actie rond de slogan vele reacties losmaakt. Wie www.iedereenwelkom.be heeft bezocht zal ook de reden van onze actie hebben kunnen lezen. Hoewel geïnsinueerd door het artikel in het Nieuwsblad en De Standaard, is onze actie reeds maanden geleden beslist. Het gaat er ons om een antwoord te zoeken op het gevoel dat vele – uiteraard niet alle – Dilbekenaren bij de slogan hebben.

De oorspronkelijke slogan had zijn verdienste, maar ondertussen wordt de slogan door vele inwoners -jong, oud en alles daartussen- al lang niet meer op die manier begrepen. De onvrede wordt bijzonder breed gedragen. Wanneer het gaat over diversiteit, plaatsen jongeren bijvoorbeeld vraagtekens bij de slogan die volgens hen niet inclusief genoeg is. Bij de recente bevraging van de jeugdraad vond driekwart van de bevraagde jongeren dat de slogan op zijn minst herdacht moet worden, zowat de helft was fel tegen. 

Onze kandidaten zien het ook zo: De slogan leidt tot polarisatie: De tegenstelling wordt versterkt, daar waar we juist moeten inzetten op integratie, zie ons programma: https://www.dilbeeknuanders.be/het-toekomstig-dna-van-dilbeek/dna-draagt-zorg-voor-iedereen/ . Als hiervoor de slogan moet sneuvelen en vervangen door iets nieuws, inclusiever en begrijpelijk voor iedereen, dan graag. Het Nederlands is in Dilbeek de voertaal, dat willen wij ook zeker zo houden, maar meertaligheid is onmiskenbaar een troef en elkaar willen begrijpen is de eerste stap naar een actief beleid om iedereen te integreren. De eerste associatie die Dilbeek bij buitenstaanders heeft, is niet ons rijk sport- en cultuuraanbod, noch onze initiatieven rond wijkwerking of inspanningen rond mobiliteit, maar de slogan.

Waarom hebben we dat dan niet eerder voorgesteld? Zoals jullie weten, trekt DNA! voor het eerst als onafhankelijke partij naar de verkiezingen. Dan kan je in je programma ook de accenten leggen die je zelf heel belangrijk vindt. Dat hebben we nu gedaan met deze actie. We hebben hiermee het debat geopend en nodigen jullie uit om dat op een constructieve manier te voeren. Het valt ons namelijk op dat er bijzonder veel gefocust wordt op de actie zelf, op het al dan niet strafbare karakter ervan en dat er allerlei insinuaties geuit worden die te gek voor woorden zijn.

Voor alle duidelijkheid: we nemen ten volle de verantwoordelijkheid op voor deze actie. We hebben van niemand buiten DNA! logistieke of financiële hulp gekregen.


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *