Beste Dilbekenaren, 

Wij wensen ieder van u een goed en krachtig 2020, met in dit jaar vele mooie momenten samen met fijne mensen!! En aan @de wereld wensen we ‘er te zijn voor elkaar’! 

Maar DNA! zou DNA! niet zijn als we ook niet even een terugblik werpen op 2019. Om u daarna onze toekomstblik op 2020 niet te onthouden. 

Het voorbije jaar veranderde er voor ons veel. Na 9 jaar mee te besturen bevinden we ons nu aan de andere kant van de bestuurstafel, de oppositie. Is dat een fijne plek om te zitten, neen, is dat een nuttige plek om te zitten, ja. 

Zo zien we alles in het juiste perspectief. Zo hebben we ook iets meer tijd om niet enkel bezig te zijn met Dilbeek mee te besturen, maar om weer wat meer tijd te nemen om ons nog meer tussen de mensen te begeven. Om nog meer voeling te krijgen met wat nodig is in Dilbeek. DNA’ers doen dit oa in wijkraden, adviesraden, burgerinitiatieven, … en steeds worden we blij van wat vooral Dilbeekse inwoners, geëngageerde burgers vandaag de dag in hun mars hebben. 

Het sterkt ons in onze mening dat de prioritaire insteek van DNA! burgerparticipatie blijft! Wij willen dat Dilbeek hierin voortrekker wordt. Het menselijk kapitaal dat hier woont en leeft is grenzeloos en het gebruik van al deze betrokken Dilbekenaren zou, als het nog meer aangewakkerd wordt, een enorme positieve impact hebben op het Dilbeeks lokale beleid. 

Op de oppositiebanken van de gemeenteraad volgen we nauwgezet wat de huidige bestuursploeg in zijn mars heeft en ook al is het niet van onze gewoonte om negatief te zijn, onze nieuwe bestuurders hebben ons jammer genoeg nog niet kunnen verbazen. We kunnen niet echt lachen met hun intentie om het Pampoelhuis (gemeentehuis en muziekschool in Groot-Bijgaarden) te verkopen, of met de geruchten dat ook Castelhof binnenkort geen jeugdcentrum meer zal zijn. En we kunnen zeker niet lachen met het afschaffen van subsidies voor verenigingen die x-aantal jaren bestaan, of de minder betrokkenheid van burgers in de GECORO, noch met het voornemen om in armoedebestrijding en kinderopvang weinig ambitieus te zijn. Ook in de rest van het door de meerderheid voorgelegde meerjarenbeleidsplan zien we veel plannen, maar te weinige middelen die deze plannen kunnen verwezenlijken. 

Hierdoor worden we nog meer gesterkt in onze leuze: we moeten niet rechts noch links zijn, DNA! moet gewoon doen wat goed is voor de Dilbekenaren en wie weet dat beter dan die Dilbekenaren zelf. En zo … zijn we weer bij burgerparticipatie. 

DNA! wilt vanaf 2020 heel actief inzetten op de betrokkenheid van de Dilbeekse burgers bij het beleid. 

Dat is onze belofte niet enkel voor 2020, maar voor heel de volgende legislatuur. 

U hoort nog van ons! 

Noteer alvast volgende datum in jullie agenda: vrijdag 12 juni 2020: DNA! PASTAFEEST in het Castelhof 

En als u zin hebt om met ons mee te denken …. Neem gerust contact met ons op via info@dilbeeknuanders.be


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *