Beste Dilbekenaren


Op dinsdag 22 september werd vlak voor de Gemeenteraad actie gevoerd onder #ongehoord. Ook DNA was met enkele leden op deze actie aanwezig. Het doel van dit burgerprotest was om het gemeentebestuur om uitstel te vragen in haar beslissing rond de inkanteling van de EVA VZWs in de gemeente. 


Het bestuur geeft aan dat deze hervorming nodig is om tegemoet te komen aan de nood voor nieuwe vormen om vrijwilligers te betrekken. Hierbij neemt ze onomwonden de trendy woorden als “burgerparticipatie” in de mond. De realiteit is echter helemaal anders: deze beslissing werd nauwelijks doorgesproken, noch met het betrokken personeel van de VZWs, noch met de verschillende vrijwilligers die in de raden van bestuur van deze VZWs zetelden ter vertegenwoordiging van het brede vrijwilligersveld in Dilbeek.Deze aanpak waarbij enerzijds de woorden “burgerparticipatie” in de mond worden genomen, en anderzijds top-down de beslissing wordt genomen, uit zich in een gevoel van wantrouwen bij vele vrijwilligers. Om dat vertrouwen te herstellen werd opgeroepen om de beslissing uit te stellen en met alle actoren rond de tafel te gaan zitten om samen een constructieve weg vooruit uit te denken.


Tijdens de gemeenteraad van 22 september werd deze vraag tot uitstel en overleg nogmaals herhaald door de voorzitters van de sport- en culturraad. Het gemeentebestuur wuifde deze weg. Totdaar de goede intenties rond “burgerparticipatie”.
Voor DNA is burgerparticipatie geen modewoord, maar een werkwoord. Burgerparticipatie dient niet top-down politiek opgelegd te worden. Het is iets dat vanuit de burgers moet groeien en dus eerder een bottom-up werking die door de politiek dient te worden aangemoedigd en ondersteund. Om deze reden heeft DNA in de gemeenteraad het voorstel van de voorzitters van de sport-en cultuurraad tot uitstel ondersteund en het voorstel van het bestuur tot inkanteling afgekeurd. Dat laatste tevergeefs.


DNA is verheugd te zien dat verschillende burgers/vrijwilligers na deze mokerslag de moed niet opgeven en blijven strijden om mee(r) Dilbeek te maken. In het slotpleidooi van de bevoegde schepen tijdens de #ongehoord actie riep ze alle vrijwilligers op om deel te nemen aan het participatie traject dat door het bestuur top-down werd vastgelegd. DNA roept alle vrijwilligers op om ook tijdens dit traject te blijven wegen op het bestuur en de rechten van de vrijwilligers nog meer dan ooit te verdedigen. DNA zal vanuit de oppositie, in de gemeenteraad, hetzelfde doen!
Succes!


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *