Vnl omwille van 2 redenen:

1)      we zijn het eens met de geest van die Brusselse maatregel en dat is dat we ons duurzamer moeten gaan verplaatsen, ook naar Brussel. Nuance: we zijn pro invoering van een slimme km-heffing. Over de invoering van een stads- of gewesttol spreken we ons (nog) niet uit.

2)      het invoeren (of tegenhouden) van dergelijke maatregel(en) is geen gemeentelijke bevoegdheid. We vinden het niet fout dat de gemeente hier, als signaal, een standpunt over inneemt, maar aan schijnvertoningen doen we liever niet mee. Had minister Weyts destijds een slimme km-heffing voor Vlaanderen ingevoerd en/of minister Lydia Peeters op voorhand met haar Brusselse collega Sven Gatz was gaan praten, dan had de ‘eenzijdig opgelegde belastingverhoging’ voor de Vlamingen gecompenseerd kunnen worden in de verkeersbelasting, respectievelijk dan had deze beslissing in overleg tussen de verschillende gewesten kunnen genomen worden.

Volgens ons kan Vlaanderen dat trouwens nog altijd: wat houdt Vlaanderen tegen om

·         Of een slimme km-heffing in te voeren? Er is een brede consensus, zowel bij de wetenschap als het middenveld als werkgeversorganisaties als de politiek, enz…, dat dergelijke maatregel een slimme, duurzame en sturende maatregel is. En op die manier dragen de Brusselaars ook bij aan de Vlaamse ‘staatskas’.

·         Of de Vlamingen die in Brussel werken te compenseren in hun verkeersbelasting, zodanig dat het voor de Vlaamse pendelaars budgetneutraal wordt?

Voldoende alternatieven?

In de toelichting van de resolutie wordt ook het argument van (het gebrek aan) voldoende alternatieven voor de auto aangehaald.

Sta ons toe: hiermee kan je elke discussie rond duurzaam verplaatsingsgedrag van tafel vegen. Uiteraard is het beter dat er voldoende alternatieven voor de auto zijn vooraleer we over andere modi praten, maar we hebben stilaan geen tijd meer om daar op te wachten. In die zin kunnen we begrijpen dat Brussel in deze de vlucht vooruit neemt. Bovendien vragen we ons af of de intentie er is – als minister Weyts tijdens vorige legislatuur iets verwezenlijkt heeft, is het het kapot saneren van De Lijn, onder het motto “wat we (als Vlaanderen) zelf doen, doen we beter”….

Specifiek voor Dilbeek moeten we op vlak van alternatieven ook niet echt klagen, vinden wij: Dilbeek heeft goeie busverbindingen met Brussel, er is een tram in Groot-Bijgaarden, (een metro zou mooi zijn, maar dat wil N-VA niet), fietspaden kunnen beter, maar daar wordt (zowel in Dilbeek als Brussel) aan gewerkt. Idem voor randparkings en mobipunten.

Tegen dat het Brusselse voorstel concreet wordt, zijn we dus minstens 2024 en heeft de Dilbekenaar ons inziens voldoende alternatieven voor de wagen richting Brussel. De fractievoorzitter van N-VA geeft op dat vlak trouwens elke werkdag al het goede vb, begrijpen wij uit eerdere tussenkomsten. Waarvoor ons hoedje af (gemeend).

Diegenen die dan toch nog de wagen nodig hebben (en die zijn er) kunnen dan spelen met het tijdstip van verplaatsing of de kost door hun werkgever laten dragen of aandringen op een compensatie vanuit Vlaanderen (zie hoger). (Voor 1 specifiek geval -een dringende verplaatsing naar een Brussels ziekenhuis, in de spits- moet het ons inziens mogelijk zijn dat beide gewesten een oplossing uitdokteren).

De tijdsduur van de verplaatsing zal alleszins flink korter worden (minder files), wat dan weer een voordeel is.

En wat het sociale aspect betreft: voor diegenen die én hun wagen nodig hebben én een slimme km-heffing niet kunnen betalen, moet er een sociale correctie ingevoerd worden. Dat gebeurt in andere beleidsdomeinen ook.

Toelichting door de schepen

In zijn inleiding haalde de schepen een aantal argumenten pro goedkeuren van de resolutie aan. We geven er 2, volgens ons terechte, mee:

·         Van alle randgemeenten zou Dilbeek het meest geïmpacteerd worden omdat Dilbeek blijkbaar het hoogste aantal in Brussel werkenden telt. We geloven de schepen graag op zijn woord (zijn het niet gaan nakijken), maar zoals hierboven aangehaald: het zou ons niet verbazen dat de Dilbekenaar qua alternatieve keuzemogelijkheden (tegen 2024) het beste bediend is.

·         De km-heffing die het Brussels gewest wil invoeren bevat een vaste en een variabele component (de vaste betaal je sowieso, de variabele varieert ifv tijdstip, duur, enz…). De vaste component zou doorgaans overheersen tov de variabele component of maw: het sturende karakter van die maatregel is niet optimaal. Op dat vlak volgen wij de schepen dat dat beter omgekeerd zou zijn (een kleine fix en het variabel deel ifv de keuze die de particuliere pendelaar maakt). Maar dat is voor ons geen reden om vóór de resolutie te stemmen.

De andere argumenten waren volgens ons onterecht en/of populistisch. Over het aantal werknemers op ministeriële kabinetten zetten wij graag mee een boompje op, maar dat is in dit verband weinig relevant.

Belastingfans?

Voor diegenen die ons met bovenstaande argumentatie in het hokje vd belastingfans zouden willen duwen:

Zijn wij voor belastingen? Nee, niet voor platte belastingen, maar als die belastingen gedragssturend zijn en rechtstreeks bijdragen aan de klimaatdoelstellingen, dan hebben wij daar niks tegen, integendeel. (Idem voor als ze herverdelend werken).

Da’s net dezelfde argumentatie die door de bevoegde schepen tijdens een vorige gemeenteraad meegegeven werd bij het invoeren van de bouwtaks, dus laat ons op dat vlak ook een beetje consequent zijn.


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *