Deze week (27 februari 2022 tot 6 maart 2022) vieren we de week van de vrijwilliger.

DNA viert graag feest samen met al deze vrijwilligers die zich samen inzetten in het belang van de maatschappij en dit op verschillende domeinen. De vrijwilligers vullen taken in die noch door professionele bedrijven, noch door de overheid georganiseerd worden om van onze maatschappij een beter draaiend geheel te vormen. Neem dit deel weg, en de maatschappij zou vierkant draaien. De vrijwilligers zijn de olie die deze maatschappij laten draaien! Dat dit de laatste 2 Corona-jaren geen sinecure was hoeft geen betoog. We kunnen hiervoor enkel een zeer diepe buiging maken en onze allergrootste waardering uitten.

Hiernaast zet DNA ook graag in de verf dat deze vrijwilligers dit niet ongestructureerd doen. Zij bevolken verenigingen die naast hun verbindend karakter in de maatschappij, ook een toonbeeld zijn van participatieve (mini-) democratie. In dergelijke verenigingen wordt vanuit verschillende visie samen gewerkt aan dat grote gezamenlijke doel. In heel veel gevallen gebeurt dit zeer participatief. Immers, elke vereniging heeft er alle belang bij om iedere vrijwilliger aan boord te houden.

DNA stelt vast dat de huidige politieke atmosfeer nét in dat bedje ziek is. Veel mensen geraken immers hun geloof in de politiek kwijt omdat ze het gevoel hebben niet gehoord te worden, niet betrokken te zijn.  Het model van de vereniging, die enerzijds verbindend werkt en anderzijds elke burger een stem geeft, ziet DNA als een oplossing voor dit probleem. Daarom zal DNA in de toekomst nog meer de kaart van burgerparticipatie trekken en op de barricades staan voor de verschillende verenigingen in Dilbeek.

Op dit moment roept DNA vanuit haar politieke oppositierol het Dilbeeks bestuur op om:

  1. Actief te werken aan het versterken en herstellen van het Dilbeekse verenigingsleven. Dat hoeft daarom niet steeds financieel, maar het dient gezegd dat een aantal onlangs genomen beslissingen toch moeilijk als ondersteunend kunnen worden geïnterpreteerd.
  2. Verenigingen te betrekken als volwaardige partners voor en van het Dilbeekse bestuur. Het jaar 2022 wordt door het bestuur aangegrepen om nog meer in te zetten op burgerparticipatie. We roepen dit bestuur dan ook graag op om die ambitie waar te maken. Waarom niet door bestaande adviesraden die bevolkt worden door vertegenwoordigers vanuit het verenigingsleven terug hun slagkracht te geven.
  3. Wijkwerking sterker te ondersteunenDeze draait al jaren op vrijwilligers, ondersteun ze door middelen ter beschikking te stellen die de werking mogelijk maken. 

We wensen alle vrijwilligers met een hart voor Dilbeek een fantastisch vervolg van 2022 en danken hen nogmaals voor hun onbetaalbare inzet!

Wij van DNA.


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *