Duurzaam ondernemen leidt tot (meer) duurzame lokale tewerkstelling

DNA! wil van de dorpskernen opnieuw natuurlijke ontmoetingsplekken en bruisende locaties maken. Om dit te bewerkstelligen kiest DNA! voor afgebakende handelskernen (zie “bedrijvige kern” – UNIZO) en dorpskernen met voldoende kwalitatieve, autoluwe publieke ruimte en een aantrekkelijke middenstand. Die middenstand kan permanent, tijdelijk of periodiek zijn (winkels, pop-ups of markten). Qua genre heeft DNA! een voorkeur voor speciaalzaken en/of winkels die streekproducten aanbieden, gelet op (het overaanbod van klassieke) winkelcentra in de omgeving. (Speciaalzaken slaat op het aangeboden product of het concept/aanpak van de winkel, niet op het feit dat het om dure of luxe-producten moet gaan). Deze speciaalzaken moeten als trekkers fungeren om de handelskernen te versterken (deze trekkers hoeven zeker geen ketens te zijn!).

DNA! wil een bedrijfsvriendelijk klimaat scheppen waarbij de gemeente vooral informeert en stuurt met extra aandacht voor mobiliteit en milieu (oa korte keten). Maar DNA! wil er ook voor zorgen dat starters ondersteuning krijgen.

DNA! pleit voor een duidelijke langetermijnvisie rond ondernemen in Dilbeek waarvoor we de mosterd kunnen halen bij oa Unizo (‘denk globaal, koester lokaal’) maar ook bij omliggende voorbeeldgemeenten en eigen expertise van Dilbeekse ondernemers (bvb. DUO).

DNA! kiest resoluut voor sociale economie, waarbij we een volwaardig sociaal netwerk ontwikkelen gericht op de integratie van langdurig werklozen, nieuwkomers, personen met een beperking en kansarmen.

Concreet

 • Inzetten op handelskernversterking en kernwinkelgebied;
 • Intensere samenwerking tussen gemeenten en lokale economie-spelers m.b.t. advisering en ondersteuning van de ondernemers (of anders gezegd: meer Veronique’en! 😉 );
 • Ontwikkelen van een digitaal gemeentelijk platform voor Dilbeekse ondernemers en een digitale ondernemersdatabank;
 • Zoekzones voor KMO en industrie afbakenen, waar mogelijk in combinatie met hernieuwbare energie;
 • Zoeken naar raakvlakken tussen lokale horeca en toerisme. Beide domeinen kunnen elkaar versterken;
 • Lokale middenstand/KMO kan partner zijn in lokaal klimaatbeleid, bvb door afspraken te maken over statiegeld, verpakkingen en zakjes; (buurt)winkels inplanten op wandel-/fietsafstand;
 • Infrastructurele, financiële, communicatieve en praktische ondersteuning voor starters, ism DUO;
 • Infrastructurele, financiële, communicatie en praktische ondersteuning voor bedrijven in industriepark, ism vzw parkmanagement, passend in gemeentelijke visie;
 • Inventaris maken van leegstaande panden die zich lenen voor een pop-upzaak;
 • Samen met adviesraad lokale economie en andere geinteresseerde spelers op zoek gaan naar extra Dilbeekse/regionale KMO-zone;
 • Belasting op reclamedrukwerk pas invoeren vanaf 3de uitgave.