De school als motor voor de buurt en de lokale gemeenschap

Bij een school denken we in eerste instantie aan een gebouw waar onderwezen wordt.

DNA! ziet het breder: de school is een warme plek die een dynamische rol kan spelen voor de buurt en omgeving. Het kan een plaats zijn van ontmoeting, van betrokkenheid van ouders én de lokale gemeenschap, een plaats waar iedereen welkom is om bij te leren, om te oefenen, om vaardigheden te ontwikkelen, maar ook een plaats waar lokale noden gedetecteerd worden waar nieuwe initiatieven kunnen opborrelen. Een soort ‘Combinne’ voor groot en klein.

Dat veronderstelt dat schoollokalen opengesteld worden voor andere activiteiten, dat kan gaan van taallessen tot huiswerkklasjes, van volkstuinen tot vergaderlokalen, van sport- en spelmogelijkheid voor de lokale jeugdbeweging tot hub van de hoofdbibliotheek…

Onaanvaardbaar tekort aan kinderopvangplaatsen voor kinderen tussen 0 en 3 jaar

Slechts 27 % van de kinderen tussen 0 – 3 jaar kan worden opgevangen in onze eigen gemeente.

Dit is één van de laagste cijfers van Vlaanderen en ver onder het gemiddelde. We kunnen ons blindstaren op de oorzaken, maar wij kijken liever naar de oplossingen.

Meer investeren als gemeente in kinderopvangplaatsen, zowel financieel als wat betreft logistieke en administratieve ondersteuning en begeleiding van opvanginitiatieven (zowel onthaalouders als kribbes) is de boodschap. En wel dringend!

Concreet

  • Overleg met scholen versterken en mogelijke initiatieven kansen geven;
  • Opheffen van beperkingen die scholen nu vaak ervaren (of zelf installeren);
  • Organiseren van kinderopvang, academiewerking of huiswerkbegeleiding;
  • Logistieke, financiële en administratieve ondersteuning en begeleiding vanuit gemeentelijke expertise ontwikkelen;
  • Speelplaatsen waar mogelijk tot buurtspeelpleintjes of volkstuintjes ombouwen.