Want Dilbeek is ook de komende 6 jaar jeugdgemeente van Vlaanderen

DNA! draagt jongeren een warm hart toe. Schakel jongeren in! Laat henzelf bepalen waar zij nood aan hebben. De gemeentelijke teams die jeugdbeleid ondersteunen moeten vooral een luisterend oor hebben, kinderen en jongeren de mogelijkheid geven om initiatieven te nemen en deze ondersteunen.

Geef de verantwoordelijkheid aan de jongeren zelf, gefaciliteerd, begeleid en ondersteund door ervaren jongerenwerkers.

Het spreekt voor zich dat DNA! het huidige jeugdbeleid, jeugdklups, jeugdverengingen, … verder wilt blijven ondersteunen en zij moeten de begeleiding krijgen die ze verdienen. Het jonge maar vaak heel ver doorgedreven engagement dat jongeren nemen in verschillende verenigingen, jeugdbewegingen, crea-ateliers, cultuurprogrammaties, maar ook de minder georganiseerde initiatieven moeten alle kansen krijgen zich verder te ontwikkelen.

Jongeren weten wat zij zelf willen en wat andere jongeren nodig hebben. DNA! wil tot een gemeente komen waarvan alle jongeren weten dat de gemeente hun initiatieven of behoeften de moeite waard vindt. We ijveren voor een actieve en prikkelende ondersteuning voor initiatieven die vanuit de jongeren zelf komen.

DNA! wil dat jongeren zich uitgenodigd voelen zelf iets te organiseren in Dilbeek en dat ze hiervoor genoeg ondersteuning vinden.

Jongeren moet zich bij uitbreiding uitgenodigd voelen actief burgerschap op te nemen!

Concreet

  • Castelhof verder uitbouwen als experimenteerruimte voor jongeren en waarom niet deels als ‘koten’ voor jongeren?;
  • Uitbouwen van plekken waar jongeren zich ‘vrij’ voelen, graag samen komen;
  • 1 aanspreekpunt voor de jeugd, ook op vlak van administratieve ondersteuning;
  • Een jeugdraad waar het bestuur naar luistert en die door het bestuur als draaischijf   wordt gezien voor jongerenparticipatie;
  • Nieuwe vormen van jongerenparticipatie uitproberen;
  • Versterken van groene en open ruimte en plekken waar jongeren graag naartoe trekken.